Contact us

  คุณวุฒิ

  -ติวสอบ IC license ( Single License ) ให้กับสถาบันการเงินกว่า 3 ปี
  -ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
  ( IC complex 1 )
  จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
  -ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน
  ( Investment Planner : IP )
  จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
  -สอบผ่านหลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
  ( CFP module 1 )
  จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  -สอบผ่านหลักสูตร การวางแผนการลงทุน
  ( CFP module 2 )
  จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

  Line

  https://line.me/ti/p/iPuFeA5Tg-

  Phone

  093-259-7542

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart