Contact us

คุณวุฒิ

-ติวสอบ IC license ( Single License ) ให้กับสถาบันการเงินกว่า 3 ปี
-ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
( IC complex 1 )
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
-ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน
( Investment Planner : IP )
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
-สอบผ่านหลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
( CFP module 1 )
จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
-สอบผ่านหลักสูตร การวางแผนการลงทุน
( CFP module 2 )
จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

Line

https://line.me/ti/p/iPuFeA5Tg-

Phone

093-259-7542

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart