วิชามาร

การเสนอขาย``หุ้นกู้`` : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงมีความรู้ถึงวิธีการขายหุ้นกู้ว่ามีแค่ 2 แบบเท่านั้น คือ
1. PO = ขายให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
2. PP = ขายให้กับสถาบันหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 50 ราย เท่านั้น
#ทั้งนี้ PP ยังมีแบบพิเศษอีก 1 แบบย่อย คือ
PP10 = ขายให้กับสถาบันหรือบุคคลไม่เกิน 10 ราย ซึ่งถ้าหากเป็นการขายแบบ PP10 บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะไม่ต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ และ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ(Filing)ให้ ก.ล.ต.

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วัฏจักรเศรษฐกิจ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้ว่า วัฏจักรเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 4 ระดับ โดยแบ่งดังนี้
1.ฟื้นตัว = ช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมกลับมาเริ่มผลิตสินค้าและบริการ ทำให้คนเริ่มมีงานทำ
2.รุ่งเรือง = ช่วงเศรษฐกิจเติบโตเต็มที่ แทบจะทุกคนมีงานทำ มีเงินใช้ สินค้าฟุ่มเฟือยขายดีในช่วงเวลานี้
3.ถดถอย = ช่วงที่การผลิตมีออกมามาก และ คนมีกำลังซื้อมากจนต้องแย่งชิงวัตถุดิบในการผลิตกัน จนสินค้ามีราคาแพงเกินความเป็นจริง และ คนก็ยังซื้ออยู่
#เวลานี้เป็นเวลาที่รัฐจะเข้ามากำกับดูแลโดยการทำให้คนซื้อสินค้าลดลง เช่น ขึ้นดอกเบี้ยให้คนนำเงินไปออมแทน เศรษฐกิจก็เลยเริ่มถดถอย
4.ตกต่ำ = ช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมทุกอย่างหยุดชะงัก เพราะคนไม่ซื้อของหรือใช้บริการ อาจจะเป็นเหตุผลจากที่รัฐใช้มาตรการทำให้คนไม่ซื้อสินค้า ทำให้สินค้าค้างสต๊อกเป็นจำนวนมาก การผลิตเพิ่มจึงหยุดชะงักในที่สุด และ การจ้างงานก็ลดลงทันที
#เมื่อเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้รัฐก็จะเข้ามาใช้มาตรการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ลดดอกเบี้ยให้คนนำเงินไปซื้อของเพื่อล้างสต๊อก
#หลังจากสินค้าล้างสต๊อกหมดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจแบบฟื้นตัว เพราะการผลิตสินค้าใหม่จะกลับมาอีกครั้ง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฟิวเจอร์ส : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จัก “ฟิวเจอร์ส” ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ อนุพันธ์ นั่นเอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยมีอยู่ 2 ตลาด คือ
1.ตลาดที่เป็นทางการ หรือ ตลาด TFEX จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อว่า “ฟิวเจอร์ส”
2.ตลาดที่ไม่เป็นทางการ จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อว่า “ฟอร์เวิร์ด”

#ฉะนั้น การลงทุนใน”ฟิวเจอร์ส”จึงปลอดภัยกว่า”ฟอร์เวิร์ด”เพราะมีระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคอยดูแล

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เลิกกิจการ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 2

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีสิทธิในทรัพย์สินของบริษัทหากบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการ โดย ลำดับของตราสารที่มีสิทธิในทรัพย์สินของบริษัทก่อนไปจนถึงลำดับสุดท้าย มีดังต่อไปนี้
1.เจ้าหนี้ หรือ ผู้ถือตราสารหนี้ โดย ตราสารหนี้แบ่งให้ละเอียดขึ้นได้เป็น หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และต่อมาคือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
2.หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของกิจการและมีข้อจำกัดคือไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมหรือพูดง่ายๆก็คือ ไม่มีสิทธิบริหารกิจการ
3.หุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของกิจการกิจการที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมหรือมีสิทธิบริหารกิจการนั่นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดัชนีตลาดหุ้นไทย : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงมีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น
ซึ่งการนับว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาหุ้นในวันต่างๆขึ้นลงยังไงนั้น ประเทศไทยใช้วิธีการดูจากตัวเลขดัชนีปิดวันก่อนหน้า หรือ ราคาปิดของหุ้นในวันก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้รู้ว่าวันนี้ขึ้นหรือลงไปเท่าไหร่

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อันดับความน่าเชื่อถือบริษัทเอกชน : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จักอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้หากออกตราสารหนี้ โดยดีที่สุดของบริษัทเอกชน คือ AAA และ แย่ที่สุดที่ยังอยู่ในกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ คือ BBB
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเอกชนยังมีการจัดอันดับพ่วงเข้ามาอีกอย่างนึง คือ แนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยมีแนวโน้มอยู่ 3 แนวโน้ม
1. Positive คือ มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น
2. Stable คือ มีแนวโน้มที่จะเท่าเดิม
3. Negative คือ มีแนวโน้มที่จะแย่ลง

#ซึ่งแนวโน้มพวกนี้เป็นการคาดการณ์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านั่นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เศรษฐกิจตกต่ำ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงมีความรู้ว่า หากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภาครัฐจะทำวิถีทางหลากหลายอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวให้ได้ และเช่นเดียวกับภาครัฐ ทางธนาคารกลางก็จะใช้วิถีทางหลากหลายอย่างเช่นเดียวกันเพื่อให้เศรษฐกิจประเทศกลับมาฟื้นตัว
และแน่นอน หนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้กันเป็นพื้นฐานสำคัญ คือ การปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับภาคธุรกิจ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีเงินทุนผลิตสินค้า จ้างงาน และเมื่อภาคธุรกิจมีเงินทุนผลิตสินค้า จ้างงาน ประชาชนก็จะมีงานทำ มีรายได้ สามารถนำเงินไปใช้จ่าย นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น

#ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ดัชนีตัวแรกในการแสดงให้รู้ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ ก็คือ สถาบันการเงิน นั่นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้มีความรู้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลาง(ถ้าเป็นประเทศไทย เรียกว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงค์ชาติ) นอกจากการลดดอกเบี้ยแล้ว ยังมีมาตรการที่แรงกว่า นั้นคือ การรับซื้อพันธบัตร

การรับซื้อพันธบัตร เป็นนโยบายที่รุนแรงในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ดังนี้
1.รับซื้อพันธบัตรคืน จะทำให้ภาคเอกชนมีเงินสดเพิ่มขึ้น สามารถนำเงินนั้นไปลงทุนในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น
2.ประมูลซื้อพันธบัตรจากภาครัฐ จะทำให้รัฐมีเงินมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น สร้างถนน สร้างรถไฟฟ้า สร้างสาธารณูปโภค หรือ ในสหรัฐฯที่เป็นข่าวอยู่นี้ รัฐก็สามารถนำเงินไปอุ้มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น โบอิ้ง เป็นต้น

#ทั้งนี้ ให้คิดไว้เสมอว่าเงินตราสหรัฐฯเป็นเงินที่ใช้กันทั่วโลก ธนาคารกลางสหรัฐฯจึงสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาได้เต็มที่โดยไม่ต้องกลัวปัญหามากนัก

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

Cyclical Stock ( หุ้นวัฏจักร ) : หลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จัก Cyclical Stock ( หุ้นวัฏจักร ) ซึ่งก็คือหุ้นของบริษัทที่ผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเอง เป็นที่รู้กันดีว่าสินค้าฟุ่มเฟือยจะขายดีในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ซึ่งจะทำให้หุ้นของบริษัทเหล่านี้เติบโต

แต่ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ำอย่างเช่นทุกวันนี้ หุ้นที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือบริษัทเหล่านี้นั่นเอง เพราะประชาชนจะเก็บเงินไว้ ไม่ใช้จ่าย ถึงแม้ว่าประชาชนอาจจะมีเงินแต่ก็พยายามเก็บเงินสดไว้ เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยในช่วงนี้ ก็คือ สินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

Circuit Breaker : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 4

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จักคำว่า Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์ฯ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งตลาดหยุดซื้อ-ขายชั่วคราวหากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯลดลงมากกว่าวันก่อนหน้า

แต่มา ณ วันนี้ เมื่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯต้องล่วงลงอย่างหนัก และใช้ Circuit Breaker หลายครั้งในเดือนมีนาคม และหลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯก็ปรับระดับ Circuit Breaker เป็นการชั่วคราว ในที่สุด วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯก็ได้คิดและปรับใช้ Circuit Breaker ใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลเป็นการถาวรในวันที่ 15 เมษายน 2563

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

DW : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จักหลักทรัพย์ตัวหนึ่งที่สามารถทำกำไรในช่วงตลาดขาลง นั่นคือ DW หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

DW หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบจองที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว หรือ ดัชนี SET50 ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน แต่ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ คือ DW สามารถลงทุนเพื่อทำกำไรในช่วงตลาดขาลงได้ ซึ่งตัว DW ที่ใช้ทำกำไรในช่วงตลาดขาลงได้นั้น เรียกว่า Put DW เมื่อเราซื้อ Put DW หากหลักทรัพย์อ้างอิงของ Put DW ราคาตกลงไปเมื่อใด เราก็จะได้กำไรเมื่อนั้น Put DW จึงเหมาะกับการใช้บริหารความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง และ เหมาะกับนักเก็งกำไร

#แต่จงจำไว้ DW นั้นมีอายุจำกัด ยิ่งอายุน้อยลง ราคาก็ยิ่งลดลง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทองคำ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จักทรัพย์สินอย่างทองคำ

การลงทุนในทองคำนั้น ทำได้ทั้งในรูปแบบตราสารทางการเงิน และ การลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริง แต่ที่ผมจะสื่อต่อไปนี้เป็นการลงทุนในทองคำจริงๆ

การลงทุนในทองคำนั้น หากลงทุนในตราสารทางการเงินอาจจะมองได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมาก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการลงทุนในทองคำจริงๆ ทองคำจะกลายเป็นทรัพย์สินปลอดภัย เนื่องจากมีค่าเป็นสากลและมีสภาพคล่องสูง เพราะแปลงเป็นเงินได้เร็ว
ฉะนั้น จึงสังเกตได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่สภาวะการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศมีปัญหาที่ร้ายแรง เช่น ช่วงวิกฤติอเมริกา – อิหร่าน ที่ผ่านมา ทองคำจะมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้คนแย่งกันซื้อเก็บไว้หากเงินตราประเทศตนไม่มีค่านั่นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

จรรยาบรรณ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 2 บท 2

ผมโชคดีที่ได้สอน IC license ( Single License ) หมวด 2 บท 2 จึงได้ทราบว่ามีจรรยาบรรณข้อหนึ่งที่สำคัญ นั่นก็คือ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ข้อแรกของจรรยาบรรณข้อนี้ คือ ไม่ใช้เอกสารที่ไม่เป็นความจริง ในข้อนี้ ผมขออธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากเอกสารเท็จที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้แล้ว แม้แต่เอกสารจริงที่ทำตามคำสั่งลูกค้า แต่หากลูกค้าไม่ได้เซ็นเองไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ถือว่าผิดทั้งสิ้น

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

กองทุนรวมดัชนี : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9

ผมโชคดีที่ได้สอน IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9 จึงได้รู้จักกองทุนรวมหุ้นประเภทหนึ่งที่ตามทฤษฎีแล้วสามารถกระจายความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัทได้จนหมด เหลือเพียงแต่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยรวม หรือที่เรียกว่า ความเสี่ยงตลาดหลักทรัพย์ฯเท่านั้น กองทุนรวมประเภทนี้มีอยู่ 2 แบบ คือ
1.กองทุนรวมดัชนี = กองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนเคลื่อนไหวขึ้นลงตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวัน กองทุนนี้มีข้อดีอยู่มาก แต่ข้อเสียอย่างนึงที่มี คือ เราจะรู้ว่าราคาของกองทุนขึ้นลงมากแค่ไหนก็จะต้องรอเมื่อสิ้นวันทำการก่อน ***จึงมีกองทุนอีกแบบมาชดเชย*** นั่นก็คือ
2.กองทุนรวม ETF = กองทุนรวมดัชนีที่ซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยตรง และข้อดีมากๆก็คือ กองทุนนี้มีราคาเคลื่อนไหวตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯแบบ Real Time ผู้ลงทุนสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของราคากองทุนนี้ได้ทันทีในเวลาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนจึงสามารถเลือกจังหวะซื้อ-ขายได้ตามเวลาที่ต้องการ
***น่าเสียดายที่กองทุนรวม ETF ยังเป็นที่รู้จักน้อยในประเทศไทย***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9

ผมโชคดีที่ได้สอน IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9 จึงได้รู้ว่า กองทุนรวมมีความเสี่ยง ระดับ 1-8 และ ความเสี่ยงระดับ 8 ถือเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก หนึ่งในกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ คือ “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นกองทุนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะ เป็นการระดมเงินมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ และ สังคม โดย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา คือ การระดมเงินมาสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคม หรือ เสาสัญญาณโทรศัพท์ หรือ เสาสัญญาณมือถือ

แน่นอน เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในวงการโทรศัพท์มือถือ ค่ายมือถือก็ต้องขยายสัญญาณเทคโนโลยีนั้นไปให้ทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างฐานลูกค้า วิธีการที่ทำให้ได้เงินก่อนใหญ่มาขยายเสาสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว คือ จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมา

ข้อดี – ข้อเสีย ต่อนักลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีอะไรบ้าง?
ข้อดี
1.ได้รับผลตอบแทนเป็นรูปเงินปันผล 90%ของกำไรในกองทุนนั้นในแต่ละปี
2.ได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล 10 ปีแรกของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ข้อเสีย
1.โครงการอาจจะยังสร้างไม่เสร็จ เพราะ เป็นการระดมเงินทุนมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมา
2.เทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนไป เช่น หากลงทุนในเสาสัญญาณ 5G แล้วเทคโนโลยี 6G เข้ามา ก็อาจทำให้กองทุนนั้นไม่สามารถทำกำไรอีกได้

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุ้นสามัญ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 1

ผมโชคดีที่ได้สอน IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 1 จึงได้รู้ว่า”หุ้น”ในสถานะความเป็นเจ้าของบริษัทนั้นมี 2 อย่าง คือ หุ้นสามัญ กับ หุ้นบุริมสิทธิ โดยความแตกต่างหลักสำคัญ คือ
1.หุ้นสามัญ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แล้วการมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความสำคัญอย่างไร?
คำตอบ คือ การมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็คือการเข้าร่วมบริหารบริษัทนั้นเอง ยิ่งหากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการเข้าไปบริหารบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทาง ผู้ลงทุนก็จะต้องเข้าไปซื้อหุ้นในจำนวนอัตราส่วนที่มากพอ และหุ้นนั้นต้องเป็นหุ้นสามัญด้วย

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แนวโน้มความน่าเชื่อถือในอนาคต(Outlook) : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 7

ผมโชคดีที่ได้สอน IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 7 จึงได้ทราบว่า การดูความเสี่ยงของ”หุ้นกู้”นั้น นอกจากจะดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คือ AAA – D แล้ว ยังมีอีกสิ่งนึงที่ต้องดูประกอบกัน นั่นก็คือ แนวโน้มความน่าเชื่อถือในอนาคต(Outlook)

แนวโน้มความน่าเชื่อถือในอนาคต(Outlook) มีอะไรบ้าง เรามาดูกัน
1.แนวโน้มคงที่(Stable outlook) = คาดการณ์ว่าอีก 1-2 ปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตัวนี้จะยังคงเท่าเดิม
2.แนวโน้มเชิงบวก(Positive outlook) = คาดการณ์ว่าใน 1-2 ปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตัวนี้จะดีขึ้น
3.แนวโน้มเชิงลบ(Negative outlook) = คาดการณ์ว่าใน 1-2 ปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตัวนี้จะแย่ลง

#แน่นอนครับ ผู้ที่จัดอันดับ outlook ก็คือ บริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับหุ้นกู้นั่นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9

ผมโชคดีที่ได้สอน IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9 จึงได้รู้จักกองทุนรวมประเภทหนึ่ง คือ Feeder Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่นำเงินในกองทุนไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอีกที

แล้วเหตุใด กองทุนรวมจึงไม่ลงทุนในต่างประเทศโดยตรง?
คำตอบ คือ เนื่องจากจำนวนเงินที่ระดมทุนในประเทศไทยนั้นมีน้อย ถ้าเทียบกับ สินทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น อเมริกา หรือ จีน หากนำเงินในกองทุนไปลงทุนโดยตรงก็คงไม่สามารถกระจายการลงทุนได้มากพอ หรือแย่กว่านั้น การลงทุนในต่างประเทศโดยตรงอาจจะทำให้ได้สินทรัพย์ที่ไม่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้น หากต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของอเมริกาอย่าง Facebook Google หรือของจีนอย่าง Alibaba และมีการกระจายความเสี่ยงที่มากพอ กองทุนรวมไทยก็จำเป็นต้องไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแบบเดียวกับที่กองทุนรวมไทยต้องการนั้นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วิเคราะห์ กองทุน SSF : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

ผมโชคดีที่ได้สอน IC license ( Single License ) และ ติดตามข่าวเศรษฐกิจ ฉะนั้น การที่มีคนไม่พอใจการตั้งกองทุน SSF อาจจะต้องเข้าใจความคิดของรัฐบาลสักนิด

ต้องบอกก่อนว่า กองทุน SSF นั้นตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีรายได้ลดหย่อนภาษีทดแทน LTF แต่ที่ต่างกันคือ LTF ตั้งมาเพื่อลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก แต่กองทุน SSF นั้นมีนโยบายให้ลงทุนในอะไรก็ได้

แล้วทำไมรัฐบาลจึงพลิกนโยบายจากลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็น อะไรก็ได้หล่ะ?
คำตอบ คือ
1.คนซื้อเพราะต้องการลดหย่อนภาษีส่วนใหญ่ไม่อยากไปเสี่ยงในหุ้น แค่อยากให้มีเงินต้นกลับมาเท่านั้น(คล้ายๆซื้อประกันลดหย่อนภาษี)
2.การนำเงินผู้ลดหย่อนภาษีใน LTF ไปซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ได้ช่วยให้การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นโดยตรง เพราะเงินที่เข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นแค่การเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น ไม่ใช่การระดมทุนให้กับธุรกิจธุรกิจจริงๆ
***3.สำคัญมาก ในเมื่อเงินของ LTF ไปไม่ถึงภาคธุรกิจจริง แต่ยุคปัจจุบันรัฐบาลต้องการใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(โดย ภาครัฐเป็นกลจักรสำคัญ) ฉะนั้น การที่ SSF ลงทุนในอะไรก็ได้ บวกกับ ประชาชนก็ไม่อยากเสี่ยงในหุ้น ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนในกองทุนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นสำคัญ ทำให้รัฐบาลมีเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเอง(ยาวเป็น 10 ปีด้วย)***

***แต่จำไว้ว่า กฎหมายนี้จะอยู่แค่ถึงปี 2567 เพราะฉะนั้น หากในระหว่างนี้รัฐบาลเห็นว่ามาตรการนี้ไม่ได้ผล ก็จะเปลี่ยนวิธีต่อไป***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข้อดี ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 1

ผมโชคดีที่ได้สอน หลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้ข้อดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อนึงที่ผมจะระบุไว้ในบทความนี้
นั่นคือ เป็นการดำรงอยู่ของธุรกิจในระยะยาว
***หลักการ คือ ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่คิดจะทำธุรกิจนั้นแล้ว แต่หากยังมีคนอยากสานต่อธุรกิจนั้นอยู่ก็สามารถเข้าไปซื้อหุ้นให้มากพอเพื่อเข้าบริหารกิจการได้(Takeover)***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัทที่ทุกคนต้องกินต้องใช้ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 1

ผมโชคดีที่ได้สอน หลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จักหุ้นของบริษัทชนิดหนึ่ง เรียกว่า Defensive stock หรือ ตามหลักสูตร เรามักจะชอบเรียกว่า หุ้นสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
แต่ในความเป็นจริงแล้ว หุ้นกลุ่ม Defensive stock มีหลากหลายมากนัก เพราะหุ้นชนิดนี้มีหลักการจริงๆ คือ คนจำเป็นต้องกินต้องใช้ ฉะนั้น จึงรวมไปถึง อาหาร โรงพยาบาล และ ยารักษาโรค ด้วย

***และ ข้อพิเศษสำหรับหุ้น Defensive stock ก็คือ ไม่หวั่นไหวไปตามสภาวะเศรษฐกิจ เพราะ ต่อให้เศรษฐกิจไม่ดี คนก็ยังต้องใช้อยู่ดี***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ค่าเงินบาท กับ เศรษฐกิจ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5 และ บท 8

ผมโชคดีที่ได้ติว หลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5 และ บท 8 จึงทำให้ได้รู้ว่า หากเงินบาทแข็ง = นำเข้าดี แต่หากเงินบาทอ่อน = ส่งออกดี และ ยิ่งส่งออกดี ยิ่งทำให้ประเทศมีเงินตราต่างประเทศมาเป็นทุนสำรองเป็นจำนวนมาก คำถามที่สำคัญคือ เมื่อประเทศมีเงินต่างประเทศสำรองเป็นจำนวนมากจะไม่กระทบต่อค่าเงินบาทเลยหรือ
คำตอบก็คือ กระทบครับ มากด้วย ยิ่งเรามีเงินตราต่างประเทศมาเป็นทุนสำรองเป็นจำนวนมาก เงินบาทก็ยิ่งแข็งแกร่ง เห็นแล้วนะครับตอนนี้ตามตรรกะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเงินบาทแข็ง ก็ส่งออกได้น้อยลง นี่เป็นตรรกะตามหลักสูตร IC license ( Single License ) เท่านั้นนะครับ แน่นอนว่าโลกแห่งความเป็นจริงมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้มาก แต่แค่นี้ก็พอจะให้นึกย้อนหลังกลับไปได้แล้วแหละครับว่า ประเทศเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก และ ประเทศเราก็ทำได้ดีในเวลาที่ผ่านมา จนตอนนี้ค่าเงินก็แข็งค่าตามที่หลักสูตร IC license ( Single License ) ได้ระบุไว้นั้นเอง

***แต่ผมไม่สนับสนุนให้นำเงินสำรองของประเทศมาใช้จ่ายนะครับ***
***เพราะผมจำวิกฤติปี40ได้ดี***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

GDP : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คือ ตัววัดผลสินค้า และ บริการขั้นสุดท้ายที่ประเทศผลิตได้ ทั้งนี้ จะไม่สนว่าการผลิตสินค้า และ บริการนั้นจะใช้ทรัพยากรจากประเทศใดมาผลิต ขอเพียงแค่สิ่งนี้ผลิต หรือ เป็นการบริการในประเทศก็พอ

บางท่านอาจสงสัยว่า หากไม่ได้ใช้ทรัพยากรใดๆในประเทศเลย และ บางครั้ง อาจจะเอาทุกอย่างจากต่างประเทศเข้ามาประกอบเป็นชุดสุดท้ายในประเทศเท่านั้น แล้วประเทศจะได้อะไร
คำตอบ คือ การจ้างงานครับ คนไทยมีงานทำ ซึ่งนั่นเป็น 1 ในเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องทำให้สำเร็จ

อีกอย่าง การวัด GDP ส่วนใหญ่ จะวัด GDP ด้านรายจ่าย คือ ดูการบริโภค และ ส่งออกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายนั้น เทียบกับ การนำเข้า หาก GDP ด้านรายจ่ายมาก ก็เท่ากับ เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มาก และ หากส่งออกได้มากกว่าการนำเข้า ก็เท่ากับ เราได้ดุลการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การเก็บภาษีกำไรจากผู้ผลิตได้เพิ่มขึ้น
***ทั้งหมดที่กล่าว ยังไม่รวมถึงภาษีนำเข้า – ส่งออก เพราะไม่ทราบว่าโลกในอนาคตอันใกล้จะยังนิยมนโยบายเขตการค้าเสรีแบบสมัยก่อน หรือ กลับมาเก็บภาษีสินค้าแบบที่สหรัฐฯ และ จีน กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปั่นหุ้น : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 2 และ หมวด 3

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) การปั่นหุ้นถือเป็นความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีลักษณะ ดังนี้
1.มีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุด การซื้อ-ขายหลักทรัพย์นั้น ผู้ได้ประโยชน์ยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน
2.ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่มี 2 บัญชีขึ้นไปในจำนวนหุ้น ราคาหุ้น และ เวลาใกล้เคียงกัน โดยรู้อยู่แล้วไม่ว่าตนทำเอง หรือ มีบุคคลอื่นร่วมกระทำ
3.ส่งคำสั่ง แก้ไขคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา ATO-ATC เพื่อมุ่งหวังให้ราคาเปิด-ปิดของหลักทรัพย์สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
4. ส่งคำสั่ง แก้ไขคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในลักษณะขัดขวางบุคคลอื่น เพื่อหวังให้คนอื่นซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
***ผู้แนะนำการลงทุน(IC) ต้องไม่ให้ความร่วมมือ และ แจ้งหัวหน้า หรือ Compliance ทันที***

มาตราการป้องกัน
1.ทำความเข้าใจถึงลักษณะการปั่นหุ้นให้บริษัทหลักทรัพย์
2.แจ้งเตือนผู้ลงทุนในกรณีหลักทรัพย์บางตัวราคาเคลื่อนไหวผิดปกติจากวันก่อนหน้า
3.กำหนดให้ลูกค้าที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไปใช้บัญชีแคชบาลานซ์(cash balance)

บทลงโทษผู้กระทำผิด
1.ทางแพ่ง
2.ทางอาญา
***หากผู้กระทำผิดยินยอมชดใช้ทางแพ่ง คดีอาญาจะยุติลง***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชาชนลงทุนทุกคน : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1 ประชาชนคนใดหากใช้บริการสถาบันการเงิน ก็เท่ากับว่า คนๆนั้นได้ทำการลงทุนทางการเงินไปแล้ว
เช่น ฝากเงินในธนาคาร ไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม การนำเงินไปฝากธนาคารก็ถือเป็นการลงทุนทางอ้อมชนิดหนึ่ง เพราะธนาคารจะต้องนำเงินฝากไปปล่อยกู้ต่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อยๆก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาล(ให้รัฐบาลกู้) เพื่อที่จะให้ได้ดอกผลมาเป็นกำไรในการดำเนินธุรกิจธนาคาร และ ให้ดอกเบี้ยผู้ฝากเงิน

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ราคาเคลื่อนไหวของหุ้น : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 4

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) ราคาเคลื่อนไหวสูงสุด และ ต่ำสุดของวัน(ceiling & floor limits) จะเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า คือ สูงสุดไม่เกิน 30% ของวันก่อนหน้า และ ต่ำสุดไม่เกิน 30% ของวันก่อนหน้า

อีกอย่างที่หน้าจะควรพูดถึง คือ ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นั้น คือ การเอาหุ้นทุกตัวมาคำนวณรวมกัน ซึ่งหากดูจากเหตุผลในการเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละตัวที่กล่าวไปแล้วนั้น ก็จะทราบได้ทันทีว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นสูงสุด และ ลงต่ำสุดไม่เกิน 30% ของวันก่อนหน้าเช่นเดียวกับหุ้นรายตัว
แต่ ความพิเศษของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คือ หากดัชนีล่วงลงมาก จะหมายถึง หลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันสูงส่วนใหญ่ล่วงลงมากเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศ
ฉะนั้น ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงกำหนดมาตรการที่เรียกว่า การหยุดซื้อขายชั่วคราวทั้งตลาด(circuit breaker)ขึ้นมา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.SET Index ลดลง 10% จากวันก่อนหน้า = หยุดการซื้อขายทั้งตลาด 30 นาที
2.SET Index ลดลงอีก 10%(รวมเป็น 20%) = หยุดการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง
หลังจากนี้ หากดัชนี SET ลงต่ออีก ก็จะลงได้สูงสุดอีกแค่ 10%(รวมเป็น 30%) ซึ่งถือว่าลงสุดแล้วในวันนั้น จึงไม่จำเป็นต้องหยุดการซื้อขายอีก

***การหยุดการซื้อขายทั้งตลาดหลักทรัพย์มีเหตุผล คือ เพื่อให้ผู้ลงทุนหยุดพิจารณาข่าวสารให้ถี่ถ้วนก่อนจะเริ่มซื้อขายใหม่อีกครั้ง***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รีท และ อินฟราฟันด์ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9

รีท = กองทรัสต์(REITs) ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์ ถือเป็นกองทรัพย์สินที่ไม่มีสถานะเป็นกองทุนรวม และ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถฟ้องให้ล้มละลายได้

อินฟราฟันด์ = กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure fund)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีสถานะเป็นทั้ง กองทุนรวม และ นิติบุคคล จึงสามารถโดนฟ้องล้มละลายได้

สิ่งที่เหมือนกันของ กองทรัสต์ และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) มีดังนี้
1.อยู่ในหัวข้อของการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกทั้งคู่ คือ ความเสี่ยง ระดับ 8
2.เป็นกองปิดที่ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคู่
3.กำไร 90% จะต้องนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลทั้งคู่

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

PP10 : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 8

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 8 การออกตราสารหนี้นั้น มีการขายอยู่ 2 ประเภท
1.PO : Public offering = ขายแก่ประชาชนทั่วไป
2.PP : Private placement = ขายให้ผู้ซื้อในวงแคบ
ซึ่ง การขายแบบที่ว่ามานี้เป็นการขายในตลาดแรก และ บริษัทผู้ออกตราสารหนี้จะต้องทำร่างหนังสือชี้ชวน(filing) รวมทั้ง ต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นด้วย(credit rating)
***แต่ การขายแบบ PP10 คือ ขายวงแคบไม่เกิน 10 ราย***
บริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ไม่จำเป็นต้องทำร่างหนังสือชี้ชวน(filing) และ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้น(credit rating) โดยที่ตราสารหนี้นั้น ยังสามารถขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

KYC อยู่บทไหนในหลักสูตร ติว IC license ( Single License )

KYC อยู่ในทุกบทหมวด 2 ในหลักสูตร ติว IC license ( Single License ) เพราะการทำ KYC คือการยืนยันตัวตนลูกค้า ดังนั้น เรามาไล่กันดีกว่าว่า ทั้ง 3 บทในหมวด 2 KYC อยู่ตรงไหนบ้าง
บท 1 = กระบวนการขาย
การรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ลูกค้า
KYC เข้ามาเกี่ยวของในเรื่องการรู้จักตัวตนลูกค้า และ การทราบว่าผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย หรือ ผู้มีอำนาจที่แท้จริงของลูกค้าเป็นใคร
บท 2 = การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และ รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
หนึ่งในหลักการข้อนี้ คือ ต้องให้ลูกค้าทำ KYC
บท 3 = กระบวนการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
วิธีการหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าก็คือ ทำ KYC

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชีวิตอุตสาหกรรมช่วงที่น่าลงทุน : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5 วัฏจักรชีวิตอุตสาหกรรม มีทั้งหมด 5 ช่วง คือ
1.เริ่มต้นกิจการ = คนยังไม่รู้จัก ต้นทุนต่างๆสูง มีโอกาสล้มสูง : ยังไม่น่าลงทุน
2.เติบโตเร็ว = ลูกค้ารู้จัก กำไรมาก คู่แข่งน้อย : เหมาะกับผู้ต้องการลงทุนหุ้นเติบโตที่ราคาวิ่งสูงขึ้น(Growth stocks) แต่ไม่มีปันผล เพราะยังต้องนำเงินไปขยายกิจการ
3.เติบโตเต็มที่ = ยังคงมีกำไรมาก แต่การเติบโตชะลอตัวลง และ มีการแข่งขันสูง : เหมาะกับผู้ต้องการลงทุนในหุ้นปันผล(Income stocks) เพราะไม่ต้องขยายกิจการเพิ่มแล้ว จึงปันผลได้
4.อิ่มตัว = เป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรม การเติบโตลดลงอย่างชัดเจน : ไม่ควรลงทุน
5.เสื่อมถอย = มีสินค้าทดแทนจนทำกำไรได้ยาก บางบริษัทต้องออกจากอุตสาหกรรม
***ช่วงเสื่อมถอย หากบริษัทไม่ปรับตัวก็จะตายจากอุตสาหกรรมในที่สุด เช่น ค่ายเพลง RS***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 6

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 6 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจมีด้วยกัน 3 กลยุทธ์หลักๆ คือ
1.ผู้นำด้านต้นทุน = ทำสินค้าประเภทเดียวกันออกขาย แต่อาศัยทำให้ต้นทุนต่ำกว่า จึงราคาถูกกว่า แล้ว ขายได้มากกว่า
2.สร้างความแตกต่าง = เน้นความแตกต่าง และ ข้อเด่นในตัวสินค้าต่อสายตาผู้ซื้อ เช่น ระบบ IOS ที่มีความแตกต่างจากมือถือแอนดรอยด์ จึงทำให้ตั้งราคาได้สูงกว่าสินค้าบริษัทอื่นทั่วไป
3.การเจาะตลาดเฉพาะส่วน = เน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น เจาะเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น จึงทำให้ขอบเขตการแข่งขันของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้แคบกว่า
***อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่จะเลือกใช้กลยุทธ์ใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าที่ออกมาขายในตอนนั้นด้วย เพราะฉะนั้น บางบริษัทจึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในตัวสินค้าแต่ละรุ่น***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5 วัฏจักรเศรษฐกิจ มี 4 ระยะ และ เหมาะกับการลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ระยะฟื้นตัว = เหมาะกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร เพราะเป็นช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจผ่านระยะตกต่ำมา ดอกเบี้ยจึงถูก การผ่อนคลายทางการเงินมีสูง ทำให้มีการกู้เงินไปทำธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจธนาคารจึงขยายตัวขึ้น(จึงพูดได้ว่า อุตสาหกรรมธนาคาร คือ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ)
2.ระยะรุ่งเรือง(เศรษฐกิจดีสุดขีด) = หุ้นที่น่าลงทุนคือกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย หรือ หุ้นวัฏจักร(Cyclical stocks) เพราะคนมีกินมีใช้มากในช่วงนี้ สินค้าฟุ่มเฟือยจึงได้รับความนิยม เช่น รถยนต์หรู นาฬิกาหรู
3.ระยะถดถอย(ชะลอตัว) = หุ้นที่น่าลงทุนคือกลุ่มพลังงาน เพราะเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจพยายามขยายกิจการ แต่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอ ซึ่งหนึ่งในวัตถุดิบนั้น คือ พลังงาน ทำให้เกิดการแย่งชิงวัตถุดิบ ราคาพลังงานจึงสูงขึ้น ธุรกิจกลุ่มพลังงานจึงได้กำไรเพิ่มขึ้นมาก เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
4.ระยะตกต่ำ = เหมาะกับการลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน(Defensive stocks) เพราะถึงแม้เศรษฐกิจตกต่ำ แต่คนทั่วไปก็ยังต้องใช้สาธารณูปโภคกลุ่มนั้น เช่น ไฟฟ้า ประปา อาหาร โรงพยาบาล

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หุ้น IPO : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1 หุ้น IPO คือ หุ้นที่ออกขายในตลาดแรกให้แก่นักลงทุนทั่วไป(ไม่จำกัดว่าเป็นใคร)เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมา ทั้งนี้ การออกหุ้น IPO ถือเป็นการระดมทุนผ่านตลาดการเงิน ซึ่งกฎหมายระบุไว้ว่า การระดมทุนผ่านตลาดการเงิน ต้องใช้บริการ “วาณิชธนกิจ”

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สิ่งที่ต้องดูก่อนซื้อ ``หุ้นกู้`` : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 8

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 8 หลังจากดูบทเกี่ยวกับตราสารหนี้มาทุกบทแล้ว การจะซื้อ “หุ้นกู้” สามารถสรุปหลักการพื้นฐานก่อนซื้อได้ โดย เปรียบเทียบ “หุ้นกู้” ในอุตสาหกรรมด้วยข้อแม้ ดังต่อไปนี้
1.”หุ้นกู้” ต้องมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มาเปรียบเทียบกัน
2.”หุ้นกู้” ที่มาเปรียบเทียบกัน ต้องมีอายุเท่ากัน เช่น หุ้นกู้อายุคงเหลือ 2 ปีเท่ากัน ( BGRIM ไม่มีวันอายุ ก็ต้องใช้ “หุ้นกู้” ไม่มีวันอายุเหมือนกัน )
3.”หุ้นกู้” ที่มาเปรียบเทียบกัน ต้องเป็นชนิดเดียวกัน เช่น BGRIM งวดนี้เป็นประเภท “ด้อยสิทธิ” ก็ต้องเปรียบเทียบกับ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิ” ด้วยกัน
4.”หุ้นกู้” ที่มาเปรียบเทียบกัน ต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกันที่สุด เพื่อประเมินความน่าสนใจในข้อสุดท้ายต่อไปนี้ เช่น BBB+ เทียบกับ BBB+ หรือใกล้เคียงที่สุดที่หาได้ในอุตสาหกรรม
5.เมื่อเปรียบเทียบทั้งหมดครบแล้ว ต่อไปก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการที่สุด คือ เปรียบเทียบดอกเบี้ยที่ให้(ในตลาดแรก) หรือ ผลตอบแทนที่ได้(ในตลาดรอง) ว่าเหนือกว่า และ คุ้มที่จะซื้อ “หุ้นกู้” ตัวนี้หรือไม่ ถ้าคุ้มก็น่าลงทุน ถ้าไม่คุ้มก็ไม่น่าลงทุน
***แต่จำไว้เสมอว่า ผู้แนะนำการลงทุน, IC คือ ผู้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้ลงทุนเองต่างหากที่จะบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม และ ซื้อหรือไม่ซื้อ***

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายงานที่บริษัทจดทะเบียนต้องส่ง ก.ล.ต. : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 6

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 6 ปัจจุบัน รายงานที่บริษัทจดทะเบียนต้องส่ง ก.ล.ต. มีด้วยกัน 5 รายงาน คือ
1.หนังสือชี้ชวน = รายงานเมื่อออกหลักทรัพย์ในตลาดแรก
2.รายงานประจำปี = รายงานแสดงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องเปิดเผยทุกปี
3.แบบ 56-1 = คล้ายรายงานประจำปี แต่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการดูรายละเอียดบริษัท
4.รายงานทางการเงิน = งบการเงิน
5.คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร = เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่อยู่ใน หนังสือชี้ชวน , รายงานประจำปี และ แบบ 56-1

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

LTF (เทคนิคปีสุดท้าย) : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9 และ 11

กองทุนรวม LTF ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9 และ 11 ได้ขายมาถึงวาระสุดท้ายในปี พ.ศ. 2562 นี้แล้ว เรามาดูกันว่า กองทุนรวม LTF มีอะไรที่เป็นเทคนิคปีสุดท้าย ก่อนปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนหลักสูตรเรื่อง กองทุนรวม LTF ได้

1.LTF = กองทุนรวมหุ้น มีความเสี่ยงระดับ 6 ถึงแม้จะลงทุนในหุ้นเพียง 65% ก็ตาม
2.LTF ถูกสร้างขึ้นมาในประเทศไทยอยางเดียว เพื่อให้มีสถาบันการเงิน (กองทุนรวม) เข้าไปลงทุนในหุ้นมากขึ้น ป้องกันการตกที่รุนแรงของตลาดหลักทรัพย์แบบเดียวกับช่วงปี พ.ศ. 2540
3.LTF ลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่บาทแรก ไปจนถึง 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
4.LTF ต้องถือให้ครบ 7 ปีปฏิทิน
5.LTF หากผิดเงื่อนไข
-ภาษีที่ได้รับยกเว้นจะต้องคืนทั้งหมดทันที + ดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน นับตั้งแต่ เมื่อพ้นกำหนดส่งเรื่องลดหย่อนภาษีในคราวที่ได้รับยกเว้นนั้น
-หากมีกำไรส่วนต่างราคาต้องยื่นเป็นรายได้ในปีนั้นด้วย

***ทั้งนี้ ในอีกไม่ช้าเราคงได้ทราบว่าอะไรที่จะมาแทน LTF ในปี พ.ศ. 2563 นั่นเอง***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การป้องกัน และ ปราบปรามการฟ้อกเงิน : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1 (จรรยาบรรณ)

การฟ้องเงิน ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1 (จรรยาบรรณ) หมายถึง การอำพรางที่มาของเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม เพื่อทำให้เงินนั้นกลายเป็นเงินสุจริต

วิธีป้องกัน และ ปราบปรามการฟ้อกเงิน ที่ให้ผู้แนะนำการลงทุนใช้กับลูกค้า คือ
1.ให้ลูกค้าระบุตัวตน
2.ให้ลูกค้าระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
3.พิสูจทราบว่าข้อมูลที่ได้มาตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ เช่น ขอหลักฐานเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ปปง. ทันที หากมีเหตุอันควรสงสัยในธุรกรรมของลูกค้า เช่น เปิดบัญชีประเภทเดียวกันหลายๆบัญชี หรือ ทำธุรกรรมเงินสดน้อยกว่า 2 ล้าน แต่บ่อยครั้ง เป็นต้น

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การซื้อหุ้น ``บิ๊กล็อต`` : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 4

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 4 การซื้อหุ้น “บิ๊กล็อต” หมายถึง การซื้อหุ้นตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือ 3 ล้านบาทขึ้นไป(พร้อมกันทีเดียว) โดย การซื้อหุ้น “บิ๊กล็อต” เป็นการซื้อขายแบบพิเศษในตลาดหลักทรัพย์ ที่เรียกว่า Trade report ซึ่งผู้ซื้อกับผู้ขายจะตกลงกันเอง แล้วบันทึกรายการซื้อขายผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์(สั่งให้ “บริษัทหลักทรัพย์” ที่ให้บริการอยู่กระทำ)
***อย่างไรก็ตาม การซื้อหุ้น “บิ๊กล็อต” ยังถือเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดรองที่เป็นทางการอยู่***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ภาษี กับ กองทุนรวม : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9-11

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 3 บท 9-11 ให้จำไว้ข้อนึงว่า กองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตาม แต่หมายถึงว่า ตัวกองทุนรวมเท่านั้นที่ไม่ต้องเสียภาษี ตัวผู้ลงทุนในกองทุนรวมยังคงต้องเสียภาษีจากเงินปันผล หัก ณ ที่จ่าย 10%

แต่ก็มีข้อยกเว้น คือ
กองทุนรวมทุกกองที่ได้ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กองทุนรวมจะต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ย หรือ ส่วนลดของตราสารหนี้นั้นทั้งสิ้น 15% และหากมีการปันผล ผู้ลงทุนยังต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายอีก 10%

แต่ครับแต่ ครั้งที่ 2
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม ซึ่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่รู้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมาอย่างไร
***คงต้องรอดูกันต่อไปครับ***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ภาษีจากการลงทุนในหุ้น : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ภาษีจากการลงทุนในหุ้น ของ “บุคคลธรรมดา” มีเพียงอย่างเดียว คือ ภาษีของเงินปันผล ซึ่งหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลในงวดนั้น และ รายได้จากเงินปันผลนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นภาษีประจำปีอีก

ดังตัวอย่าง
หุ้น ปตท. จ่ายปันผลงวดนี้หุ้นละ 0.90 บาท/หุ้น แต่ในความเป็นจริง เงินปันผลที่ตกถึงตัวผู้ลงทุน คือ 0.90 – 10% = 0.81 บาท/หุ้น เพราะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว 0.09 บาท/หุ้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนมีรายได้ต่อปีให้จ่ายภาษีไม่ถึง 10% ก็สามารถเก็บเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินปันผลไปทำการเครดิตภาษีที่สรรพากรได้ในช่วงเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี
***ผู้ลงทุนมีสิทธิ์แสดงเจตจำนงไปยังผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของตัวเองได้ว่าจะไม่ขอหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่จะต้องนำรายได้จากเงินปันผลไปยืนภาษีประจำปีหากใช้วิธีนี้***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชิม-ช้อป-ใช้ ลูกโซ่ความหวังเศรษฐกิจไทย : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1 และ บท 5

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5 เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐจะใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ รายจ่ายของรัฐ มากกว่า รายรับ
คำถามคือ
นโยบาย ชิม-ช้อป-ใช้ เกี่ยวอะไรกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
คำตอบคือ
หากประชาชนได้รับเงินจากรัฐ = ภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1
และ เมื่อภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ต้องนำไปซื้อของที่ภาคธุรกิจผลิต : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 1
สิ่งที่ตามมาคือ ภาวะการไหลของเงินที่ผลักดันกันเป็นลูกโซ่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
กล่าวคือ ภาคธุรกิจจากเดิมที่ขายของไม่ได้ ทำให้ไม่มีกำไร จนถึง อาจจะต้องปิดตัว กลับมาขายของได้ และ มีกำไร —> เมื่อภาคธุรกิจมีกำไร ก็มีความต้องการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น —> เมื่อมีความต้องการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ก็นำไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น —> เมื่อมีการจ้างงานเพิ่ม ภาคครัวเรือนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือ มีอัตราการว่างงานที่ลดลง —> และในที่สุด ก็นำไปสู่การที่ภาคครัวเรือนกลับไปซื้อสินค้าที่ภาคธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง
***นี่คือวงจรลูกโซ่ ของนโยบาย ชิม-ช้อป-ใช้***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

การท่องเที่ยว / ค่าเงินบาท / เศรษฐกิจ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ตอน
ความเชื่อมโยงของ “หลักสูตร หมวด 1 บท 5 และ บท 8”

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) : หมวด 1 บท 5 และ บท 8 มีความเชื่อมโยงกันตรงที่ “ดุลบัญชีเดินสะพัด” กล่าวคือ ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบไปด้วย
1.ดุลการค้า = ไทยส่งออก หรือ นำเข้ามากกว่ากัน
2.ดุลบริการ = เป็นผลต่างการค้าระหว่างประเทศด้านบริการ เช่น มีคนมาเที่ยวเมืองไทย หรือ คนไทยไปเที่ยวเมืองนอกมากกว่ากัน
3.เงินโอนและเงินบริจาคที่คนไทยได้รับจากนอกประเทศ

จะเห็นได้ว่า “ดุลบัญชีเดินสะพัด” ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) บท 5 กระทบต่อเศรษฐกิจ กล่าวคือ ถึงแม้เราคาดว่าจะส่งออกได้น้อย แต่หากการท่องเที่ยวดี เศรษฐกิจโดยรวมที่คิดด้วยตัวเลข “ดุลบัญชีเดินสะพัด” ก็จะดีไปด้วย และ หากการท่องเที่ยวไม่ดี แต่การส่งออกดี เศรษฐกิจที่วัดด้วยตัวเลข “ดุลบัญชีเดินสะพัด” ก็จะดีไปด้วยเช่นกัน

แต่จำไว้ หากดุลบัญชีเดินสะพัดดีเกินไป อาจส่งผลกระทบเป็นปัญหาในอนาคตได้ กล่าวคือ หากดุลบัญชีเดินสะพัดดี = ต่างชาติต้องการซื้อของไทย หรือ เที่ยวเมืองไทยมาก นำไปสู่ความต้องการเงินบาทไทยมาก นำไปสู่การแข็งค่าของเงินบาท ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) บท 8 และ เมื่อเงินบาทแข็งค่า การส่งออกจะลดลง การท่องเที่ยวก็จะลดลง เพราะสินค้าและบริการของไทยมีราคาแพงขึ้นเทียบกับเงินของต่างชาติ นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
***แล้วเศรษฐกิจก็จะวนเป็นวงจรอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

ตลาดค่ายโทรศัพท์มือถือในไทย : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) ตลาดค่ายโทรศัพท์มือถือในไทยถือเป็นประเภท ผูกขาดน้อยราย(Oligopoly) คือ มีผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย และ ผู้บริการรายใหญ่เหล่านั้นก็ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบทั้งหมดในประเทศ ทำให้มีผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ยาก ผู้ให้บริการกลุ่มนี้จึงมีความสามารถตั้งราคาได้อย่างอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งราคาก็อาจจะต้องดูคู่แข่งรายอื่นๆด้วย

***สิ่งที่เป็นผลเสียที่สุดของผู้บริโภคของผู้ให้บริการในตลาดผูกขาดน้อยราย(Oligopoly) คือ การที่ผู้ให้บริการเพียงไม่กี่เจ้าที่มีอยู่รวมตัวกันกำหนดราคา นั่นเอง***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

กองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) จริงๆแล้วก็คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกชนิดหนึ่ง ซึ่งประเภทย่อยของกองทุนนี้ก็คือ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ มีตั้งแต่การลงทุนใน ทองคำ น้ำมันดิบ หรือ แม้แต่สินค้าเกษตร

ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) กองทุนรวมประเภทนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุด คือ อยู่ที่อันดับ 8 เพราะไม่มีการกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินตัวอื่นเลย
***นักลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี***

#ติว IC license(Single License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ธุรกิจรถไฟ = ธุรกิจผูกขาด : ตามหลักสูตร IC license

ตามหลักสูตร IC license แล้ว ธุรกิจรถไฟ และ รถไฟฟ้า เป็นธุรกิจผูกขาด(Monopoly) เพราะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพียงรายเดียว ไม่มีใครมาประกอบธุรกิจแข่งด้วยได้ ไม่เหมือนกับธุรกิจการบิน หรือ รถสาธารณะที่สามารถตั้งบริษัทมาแข่งขันกันหลายรายได้

#ติว IC license ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

หุ้นนาฬิกา : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

หุ้นนาฬิกาแบรนด์เนม ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) คือ หุ้นวัฏจักร / สินค้าฟุ่มเฟือย หรือ Cyclical stock เพราะหุ้นชนิดนี้จะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเคลื่อนไหวรุนแรงกว่า

เหตุผลก็คือ หากเศรษฐกิจดี คนจะใช้สินค้าฟุ่มเฟือยมาก และ หากเศรษฐกิจแย่ คนก็แทบจะไม่แตะสินค้าฟุ่มเฟือยเลย
***สินค้าฟุ่มเฟือยจึงเป็นตัววัดเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง หรือ เป็น”ดัชนีชี้พ้องเศรษฐกิจ” ตามหลักสูตร IC license ( Single License )***

#ติว IC license ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทรัสต์ : REITs(ตามหลักสูตร ติว IC license)

กองทรัสต์ เป็นกองที่คล้ายๆกับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ ตั้งแต่ ปี 2557 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะไม่สามารถตั้งเพิ่มได้อีก และ ให้เปลี่ยนไปตั้งเป็น กองทรัสต์ แทน(ตามหลักสูตร ติว IC license)

กองทรัสต์ แตกต่างจาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หลักๆ(ตามหลักสูตร ติว IC license) ดังนี้
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นนิติบุคคล จึงมีล้มละลายได้ แต่กองทรัสต์ไม่ใช่
2.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถกู้เงินมาลงทุนได้ แต่กองทรัสต์ได้
3.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็น กองทุนรวม แต่กองทรัสต์ไม่ใช่

#ติว IC license ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

หุ้นโรงพยาบาล(ตามหลักสูตร ติว IC license)

หุ้นโรงพยาบาลตามหลักสูตร ติว IC license ถือเป็นหุ้นของธุรกิจสาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง หรือเรียกว่า “Defensive stock”

ตามหลักสูตร ติว IC license แล้ว Defensive stock เป็นหุ้นที่ไปค่อยผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ เหตุผลเพราะเป็นสาธารณูปโภคที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ แม้เศรษฐกิจดีหรือแย่ก็ต้องใช้

ฉะนั้น Defensive stock หากเป็นช่วงเศรษฐกิจดี ก็จะมีราคาขึ้นน้อยกว่าหุ้นกลุ่มอื่น แต่ในทางกลับกัน ในช่วงเศรษฐกิจแย่ ราคาก็จะไม่ตกมากเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นเช่นกัน นี่คือหลักการจำหุ้น Defensive stock ตามหลักสูตร ติว IC license

#ติว IC license ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า หรือ อนุพันธ์(ตามหลักสูตร ติว IC license)

สัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า หรือ อนุพันธ์ มี 4 ประเภท(ตามหลักสูตร ติว IC license)

1.ฟอร์เวิร์ด : Forward = เป็นสัญญาที่ผูกพันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะซื้อขายกันในอนาคต ตามราคา วันและเวลา ที่กำหนด

2.ฟิวเจอร์ส : Futures = เป็นสัญญาที่ผูกพันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะซื้อขายกันในอนาคต ตามราคา วันและเวลา ที่กำหนด

***ความแตกต่างระหว่าง Forward และ Futures(ตามหลักสูตร ติว IC license)***

-Futures ซื้อขายสัญญากันในตลาดทางการ : TFEX
-Forward ซื้อขายสัญญากันแบบตกลงกันเองนอกตลาดทางการ : OTC

3.ออปชั่น : Options = เป็นเหมือนกับใบจองในตลาด TFEX(ตามหลักสูตร ติว IC license) โดยผู้ซื้อใบจองจะใช้สิทธิในใบจองหรือไม่ก็ได้ คล้ายกับใบจองคอนโดที่จะใช้สิทธิซื้อคอนโดเมื่อสร้างเสร็จหรือไม่ก็ได้ รวมทั้ง สามารถนำใบจองไปขายทำกำไรก่อนก็ได้

4.สวอป : Swap = สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการแลกเปลี่ยนเงินตราในอนาคต ซึ่งเป็น Forward ชนิดหนึ่ง แต่เป็นสัญญาซื้อขายค่าเงินล่วงหน้าแบบมีคู่สัญญาตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป และเป็นธุรกรรมที่ทำโดยสถาบันการเงินเท่านั้น

#ติว IC license(Single-License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : Infrastructure fund(หลักสูตร ติว IC license)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(หลักสูตร ติว IC license) คือ การตั้งระดมทุนชนิดหนึ่งเพื่อพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งของรัฐและเอกชน หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐาน คือ พลังงานทางเลือก
ความเสี่ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(หลักสูตร ติว IC license)
1.อาจเป็นการลงทุนในโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
2.อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขาย
3.ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี : เรื่องนี้สำคัญสำหรับเทคโนโลยีรถยนต์ EV ในปัจจุบัน เพราะการชาร์จรถยนต์ในปัจจุบันยังช้า และ เป็นระยะเริ่มต้นของอุตสาหกรรม ในอนาคต 10 ปีข้างหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่มีอายุมากกว่านี้มาก(หลักสูตร ติว IC license)

#ติว IC license(Single-License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาวะเงินลงทุนไม่เพียงพอ = ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น(หลักสูตร ติว IC license)

ความหมายของ “เงินลงทุนไม่เพียงพอ” = เงินในตลาดที่จะให้แก่ผู้ต้องการเงินมีน้อย ในที่นี้อาจหมายถึง เงินในธนาคารมีน้อยที่จะให้แก่ผู้มากู้ไปลงทุน(หลักสูตร ติว IC license)

ฉะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นลูกโซ่ก็คือ ดอกเบี้ยที่จะให้กู้ของธนาคารก็ต้องสูงขึ้น เพราะธนาคารคือธุรกิจ และ ต้องให้เงินกับคนที่พร้อมจะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดก่อน นี่คือความหมายของ “ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น(หลักสูตร ติว IC license) นั่นเอง

#ติว IC license(Single-License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ(ตามหลักสูตร ติว IC license)

ตามหลักสูตร ติว IC license การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยง 6 อย่าง คือ
1.อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท กับ เงินของประเทศนั้นๆ หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถลดได้จากการซื้อขายเงินล่วงหน้า(Forwards & Futures) หรือ ซื้อขายสิทธิแลกเปลี่ยนเงินล่วงหน้า(Options) ซึ่งอยู่ในหลักสูตร ติว IC license
2.เศรษฐกิจ และ การเมืองของประเทศนั้น สามารถลดได้ด้วยการลงทุนหลายๆประเทศ
3.ภาวะตลาดหลักทรัพย์ และ ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในประเทศนั้นๆ สามารถลดได้ด้วยการลงทุนหลายๆประเทศ
4.สภาพคล่องของหลักทรัพย์ในประเทศนั้นๆ สามารถลดได้โดยการถือครองหลักทรัพย์ที่ตลาดมีความต้องการสูง หรือ วางสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินสภาพคล่องสูง กับ ต่ำ ตามการบริหารความเสี่ยงของผู้ลงทุน ตามหลักสูตร ติว IC license เรียกว่า Asset Allocation
5.การชำระราคา และ ส่งมอบสินค้า ตามหลักสูตร ติว IC license มักใช้ Custodians ที่ให้บริการในหลายๆประเทศ เพราะลดปัญหาด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านนี้ ลดได้ด้วยการซื้อประกันการชำระราคา และ ส่งมอบสินค้า ซึ่ง Custodians บางแห่งก็อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
6.กฎหมาย หรือ กฎระเบียบต่างๆ เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ลดได้จากการบริหารความเสี่ยงแบบ Asset Allocation ไปยังหลายๆประเทศ ตามหลักสูตร ติว IC license

#ติว IC license(Single-License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

ทุนเข้า / หุ้นขึ้น / ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ

ตามหลักสูตร IC license หากมีทุนต่างชาติเข้ามา ก็เท่ากับผลักดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้น และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯนี่เองที่เป็นประเด็น เพราะตามหลักสูตร IC license ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ คืออะไร ตามหลักสูตร IC license มันคือดัชนีที่จะบอกอนาคตของเศรษฐกิจประเทศว่าจะไปในทิศทางไหน
หากขึ้น = ประเทศกำลังจะมีเศรษฐกิจดีขึ้นในอีกไม่ช้า
หากลง = ประเทศกำลังจะมีเศรษฐกิจที่แย่ลงในไม่ช้า
แต่ทั้งหมดนี้ เป็นแค่การประเมินเบื้องต้นตามหลักสูตร IC license ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาอีกมาก

#ติวสอบ IC license(Single-License) กับ อ.บอล

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

ระบบเศรษฐกิจอย่างง่าย / ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ

ตามหลักสูตร ติว IC หมวด 1 บท 1 ได้พูดถึงระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายไว้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1.ภาคครัวเรือน = ขายแรงงาน และ ความสามารถแลกกับค่าจ้าง
2.ภาคธุรกิจ = จ้างแรงงาน และ ความสามารถของภาคครัวเรือนไปใช้ผลิตสินค้า แล้วนำสินค้ากลับมาขายให้ภาคครัวเรือนอีกที วนกันเป็นระบบปิด
แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ยังมีอีก 3 องค์ประกอบหลักๆ คือ
1.ภาครัฐ = เก็บภาษี จ้างแรงงาน ซื้อสินค้า
2.ภาคการเงิน = เป็นที่ออมเงินของภาคครัวเรือน และ ระดมทุนของภาคธุรกิจ รวมทั้ง ภาครัฐด้วย
3.ภาคต่างประเทศ = ทำหน้าที่ได้ทุกบทบาทที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ยกเว้น เก็บภาษี
ฉะนั้น หากไม่มีกฎหมายของภาครัฐมาจำกัด ภาคต่างประเทศก็สามารถประกอบธุรกิจแข่งขันกับภาคธุรกิจในประเทศได้ นั่นเอง

#ติว IC license(Single-License) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart