รับติว IC license
( Single License )
ทั่วราชอาณาจักร

ด้วยประสบการณ์การเป็นวิทยากร ติวและอบรมให้กับสถาบันการเงิน ( บริษัทหลักทรัพย์ และ ประกันชีวิต ) และ จากการได้รับใบอนุญาตนักวางแผนการลงทุน ( Investment Planner : IP ) ทำให้ผม รัฐธนภักษ์ สุวรรณรัตน์ ( อ.บอล ) เชี่ยวชาญในการติว IC license ( Single License ) รู้ทั้งเคล็ดลับ จุดสำคัญ ทำให้ผู้ติวสอบผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น
ใครที่เรียนผ่านผม นอกจากจะมีโอกาสสอบผ่าน IC license ( Single License ) ที่สูงขึ้นแล้ว ยังจะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจที่สำคัญสำหรับทำงานจริงในวงการไม่ว่าจะเป็นสายโบรกเกอร์ ตัวแทนขายกองทุน หรือ นักวางแผนการเงินต่างๆ

ทั้งนี้ผมรับติวทั่วราชอาณาจักร เนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน และ เข้าใจง่าย มีความเป็นกันเอง โดยใช้เวลาน้อย มีข้อสอบเสมือนให้ลองทำ

ประสบการณ์

-ติว IC license ( Single License ) ให้กับสถาบันการเงินกว่า 3 ปี
-ใบอนุญาตวางแผนการลงทุน ( Investment Planner : IP )

คอร์ส ติวสอบ
IC license
( Single License )

ติว IC license
คอร์ส ออนไลน์
400 บาท/คน/ชั่วโมง

1.เป็นการสอนผ่าน Vdocall ที่ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่รับได้(แนะนำ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นชัด)
2.ทางผู้สอนจะส่งเอกสารการเรียนให้ทางออนไลน์เพื่อไปปริ้น
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน(สอนเทคนิคการกดให้เร็ว)
4.มีแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์หลังเรียนจบ เพื่อวัดผล
*** รับรองผล / ติวฟรี ***

ติว IC license
คอร์ส ตัว-ต่อ-ตัว
600 บาท/คน/ชั่วโมง

1.เป็นการสอนในห้างสรรพสินค้าใกล้รถไฟฟ้าที่ผู้เรียน และ ผู้สอนสะดวก
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน(สอนเทคนิคการกดให้เร็ว)
4.มีแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์หลังเรียนจบ เพื่อวัดผล
*** รับรองผล / ติวฟรี ***

ติว IC license
คอร์ส กลุ่มไม่เกิน 3 คน
500 บาท/คน/ชั่วโมง

1.เป็นการสอนในห้างสรรพสินค้าใกล้รถไฟฟ้าที่ผู้เรียน และ ผู้สอนสะดวก
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเองคนละ 1 อัน(สอนเทคนิคการกดให้เร็ว)
4.มีแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์หลังเรียนจบ เพื่อวัดผล
*** รับรองผล / ติวฟรี ***

คอร์ส ติวบรรยาย IC license
8,000 บาท/วัน

คอร์ส ติวบรรยาย IC license สำหรับองค์กรที่ต้องการวิทยากรติวสอบ IC license
4 วัน/คอร์ส (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน)
2 วัน/คอร์ส (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)
8,000 บาท/วัน
1.องค์กรจะต้องเตรียมห้องสำหรับบรรยาย และ โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ
2.ผู้สอนจะมอบเอกสารต้นฉบับให้ทางองค์กรไปถ่ายเอกสารแจกผู้เรียน
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเองคนละ 1 อัน(สอนเทคนิคการกดให้เร็ว)
4.มีแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์หลังเรียนจบ เพื่อวัดผล

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart